Aktivitete të Qendrës Kombëtare të Biznesit

QKB - Qendra Kombëtare e Biznesit u shpall institucioni me performancë më të mirë për ofrimin e shërbimeve publike. Studimi u krye nga Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi (IDRA), me mbështetjen e Agjensisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSH) dhe bashkëpunim të ngushtë me MIAP.

Vizitë e Ministres znj. Milva Ekonomi në Qendrën Kombëtare të Biznesit

 

 

Ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, znj Milva Ekonomi bëri një vizitë inspektimi në QKB - Qendra Kombëtare e Biznesit.

Arsyeja e kësaj vizite lidhet me sipërmarrjen turistike. “Në bazë të ligjit “Për turizmin” dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave për të ndarë dy aktivitete, që janë operatori turistik dhe agjencia turistike, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, në bas…

Vizite ne ambjentet e QKB-së nga përfaqësues të Komisionit për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, të Kuvendit të Shqipërisë

Qendra Kombëtare e  Biznesit priti sot në ambjentet e saj nga përfaqësues të Komisionit për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, të Kuvendit të Shqipërisë. Qëllimi i kësaj vizite ishte informimi  më nga afër për lehtësimin e procedurave të  regjistrimit dhe licensimit të subjekteve.  Drejtoresha e QKB-së, Znj. Pranvera FAGU (BEHUSHI) i njohu vizitorët  me mënyrën e funksionimit  të këtij institucioni dhe hapat që janë ndërrmarë për thje…

Ndarja e “Çmimeve të Ekselencës për Shërbimet Publike 2018”, QKB - Qendra Kombëtare e Biznesit u vlerësua me çmimin e parë

 

Ndarja e “Çmimeve të Ekselencës për Shërbimet Publike 2018”, ku QKB - Qendra Kombëtare e Biznesit u vlerësua me çmimin e parë  si institucioni më i mirë në vend, për të dytin vit rradhazi, në bazë të instrumentit “Vizitat e Klientit Misterioz”- instrument i cili shërben për evidentimin e problematikave të ndryshme në sportelet e shërbimit, por gjithashtu kontribuon në përmirësimin e mëtejshëm të shërbimeve publike.


QKB u vlerësua me çmimin e …