Aktivitete të Qendrës Kombëtare të Biznesit

QKB - Qendra Kombëtare e Biznesit u shpall institucioni me performancë më të mirë për ofrimin e shërbimeve publike. Studimi u krye nga Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi (IDRA), me mbështetjen e Agjensisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSH) dhe bashkëpunim të ngushtë me MIAP.

Vizite ne ambjentet e QKB-së nga përfaqësues të Komisionit për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, të Kuvendit të Shqipërisë

Qendra Kombëtare e  Biznesit priti sot në ambjentet e saj nga përfaqësues të Komisionit për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, të Kuvendit të Shqipërisë. Qëllimi i kësaj vizite ishte informimi  më nga afër për lehtësimin e procedurave të  regjistrimit dhe licensimit të subjekteve.  Drejtoresha e QKB-së, Znj. Pranvera FAGU (BEHUSHI) i njohu vizitorët  me mënyrën e funksionimit  të këtij institucioni dhe hapat që janë ndërrmarë për thje…

Ndarja e “Çmimeve të Ekselencës për Shërbimet Publike 2018”, QKB - Qendra Kombëtare e Biznesit u vlerësua me çmimin e parë

 

Ndarja e “Çmimeve të Ekselencës për Shërbimet Publike 2018”, ku QKB - Qendra Kombëtare e Biznesit u vlerësua me çmimin e parë  si institucioni më i mirë në vend, për të dytin vit rradhazi, në bazë të instrumentit “Vizitat e Klientit Misterioz”- instrument i cili shërben për evidentimin e problematikave të ndryshme në sportelet e shërbimit, por gjithashtu kontribuon në përmirësimin e mëtejshëm të shërbimeve publike.


QKB u vlerësua me çmimin e …

Përmirësimi i depozitimit dhe publikimit online të pasqyrave financiare

Me shumë kënaqësi ju njoftojmë se, Qendra Kombëtare e Biznesit me mbështetjen e Ministrisë së Financave dhe mbështetjen strategjike të Bankës Botërore dhe mbështetjen financiare të Qeverisë Zviceriane, SECO, realizuan projektin për përmirësimin dhe modernizimin e sistemit elektronik për depozitimin e pasqyrave financiare dhe publikimin e ketij informacioni.

Ky projekt i cili fillon zbatimin nga viti i ardhshëm financiar, do të sjellë përmirësime…

Përmirësimi i cilësisë së shërbimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit

Projekti i GIZ ”Mbështetje për Harmonizimin e Legjislacionit Tregtar dhe Ekonomik me Acquis-në e BE-së” i financuar nga Qeveria Gjermane ka qenë një ndër mbështetësit kryesorë për Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Faleminderit Giz Albania!