QKB në shërbim të biznesit

Çdo ditë pune i kushtohet biznesit në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Stafi ynë është i angazhuar maksimalisht për të trajnuar bizneset, të kryejnë aplikimet e tyre online, nëpërmjet portalit unik e – Albania.