Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-0617-07-2009 "GJEDRA" J62904131J Aprovuar LN-0123-07-2009 Modifikuar 16-07-2009   Shiko
LC-6164-10-2012 ASTRIT KASMI K38207314M Aprovuar LN-5852-11-2012 Aktive 05-10-2012   Shiko
LC-7374-12-2012 KUID K63005203O Aprovuar PN-4693-12-2012 Aktive 21-12-2012   Shiko
LC-4218-05-2012 KUID K63005203O Aprovuar PN-3512-05-2012 Aktive 07-05-2012   Shiko
LC-7231-12-2012 " EURO GIPS " SH.P.K. K61614004A Aprovuar me miratim në heshtje PN-5190-04-2013 Aktive 13-12-2012   Shiko
LC-5439-08-2012 " S. A G " K51802003G Aprovuar PN-3960-08-2012 Aktive 01-08-2012   Shiko
LC-5177-09-2010 "ALBMIR" K04005028G Aprovuar PN-0869-10-2010 Aktive 28-09-2010   Shiko
LC-3348-05-2015 "ALIE-B" K33709802L Aprovuar PN-0254-06-2015 Aktive 27-05-2015   Shiko
LC-4654-08-2010 "ALPIN" SHPK K68404710V Aprovuar LN-1975-08-2010 Aktive 10-08-2010   Shiko
LC-3268-03-2012 "ART-TRANS" L23731601J Aprovuar LN-4830-03-2012 Aktive 19-03-2012   Shiko

Faqe 1 nga 50