Njoftim per sherbimin e Depozitimit te Pasqyrave Financiare

 

 

Të nderuar subjekte,

Shërbimi për Depozitimin e pasqyrave financiare dhe raporteve te auditit do të jetë  përkohësisht jashtë funksioni diten e martë date 28.05.2019 nga ora 6.00- 8.00 . Për arsye të përmirësimit të infrastrukturës së ofrimit të këtij shërbimi.

Ju faleminderit për mirëkuptimin!