Njoftim per implementimin e faqes se re zyrtare te QKB-se

 

 

NJOFTIM

Të nderuar subjekte,

Ju njoftojmë se gjatë periudhës 27-30 dhjetor 2016, faqja zyrtare e internetit www.qkb.gov.al,  nuk do të jetë funksionale, pasi Qendrës Kombëtare të Biznesit do të implementoj portalin e ri.

Jeni të lutur që informacionin ta merrni pranë çdo sporteli shërbimi të QKB.

Faleminderit