Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-3877-06-2015 Fejzi Xherimeja K57521103S Aprovuar PN-0545-07-2015 Pezulluar 24-06-2015   Shiko
LC-8899-04-2013 MALAJ K32803009N Aprovuar LN-6499-05-2013 Aktive 09-04-2013   Shiko
LC-5447-09-2016 "A-KORABI" K97026701G Refuzuar - - 20-09-2016   Shiko
LC-4323-07-2010 "ALB BERATI"SHPK K32514075H Refuzuar - - 12-07-2010   Shiko
LC-3862-03-2014 "BAHITI PLAST" K58002601Q Aprovuar LN-7777-04-2014 Aktive 11-03-2014   Shiko
LC-9945-07-2019 "EDEN" SH.P.K. K72721001R Aprovuar LN-3660-08-2011 Aktive 01-07-2019   Shiko
LC-0025-06-2018 "GENER 2" K58615301M Refuzuar - - 27-06-2018   Shiko
LC-1100-05-2017 "GIB" K48021209M Aprovuar PN-5504-07-2017 Aktive 15-05-2017   Shiko
LC-0745-07-2018 "GJUETARI I ERZENIT" K42228001L Aprovuar PN-7059-08-2018 Aktive 24-07-2018   Shiko
LC-8475-04-2018 "Instituti i Eksperteve Fiskale (I.E.F)" L01404452F Aprovuar LN-5181-05-2018 Modifikuar 26-04-2018   Shiko

Faqe 1 nga 50