Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-3877-06-2015 Fejzi Xherimeja K57521103S Aprovuar PN-0545-07-2015 Pezulluar 24-06-2015   Shiko
LC-9976-07-2019 FERAMARK L66403006M Refuzuar - - 01-07-2019   Shiko
LC-3996-04-2012 KUID K63005203O Aprovuar PN-3439-04-2012 Aktive 24-04-2012   Shiko
LC-2517-04-2015 " FERRI " TRANS FORWARDING SERVICE K51521501O Aprovuar LN-9542-05-2015 Aktive 22-04-2015   Shiko
LC-1684-12-2009 " G E A " K33931040W Aprovuar LN-0793-01-2010 Aktive 16-12-2009   Shiko
LC-9267-12-2014 " GEGA CENTER GKG " K66801001T Refuzuar - - 03-12-2014   Shiko
LC-1399-10-2013 " VASO - SECURITY " K23711001K Aprovuar LN-4392-01-2012 Revokuar 25-10-2013   Shiko
LC-2093-04-2015 "BENAKS - 94" J73804663H Aprovuar PN-1209-11-2015 Aktive 07-04-2015   Shiko
LC-5748-06-2014 "BENDI" K11519008D Refuzuar - - 18-06-2014   Shiko
LC-8550-11-2014 "BESA GAZ" J82605859M Refuzuar - - 05-11-2014   Shiko

Faqe 1 nga 50