Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-2603-04-2015 Brunilda Hoxha K52011001N Aprovuar LN-1530-05-2010 Modifikuar 27-04-2015   Shiko
LC-5993-12-2017 KRASTA K26513465D Refuzuar - - 29-12-2017   Shiko
LC-3828-06-2015 KRASTA K26513465D Aprovuar PN-0443-07-2015 Aktive 22-06-2015   Shiko
LC-7933-04-2019 ROLAND ADRI L44816001U Aprovuar PN-5362-06-2017 Aktive 26-04-2019   Shiko
LC-3853-06-2015 " A. A. " K52119009F Aprovuar me miratim në heshtje LN-9935-08-2015 Aktive 23-06-2015   Shiko
LC-9493-02-2016 " AKULL " L08931301F Refuzuar - - 17-02-2016   Shiko
LC-2517-04-2015 " FERRI " TRANS FORWARDING SERVICE K51521501O Aprovuar LN-9542-05-2015 Aktive 22-04-2015   Shiko
LC-5038-05-2014 "BERNARDO" SHPK K58507708D Aprovuar PN-7277-05-2014 Aktive 09-05-2014   Shiko
LC-6931-01-2011 "CANI" K38707139A Aprovuar LN-2839-02-2011 Perfunduar Afati 21-01-2011   Shiko
LC-0536-08-2013 "DAKLI" K32724219T Aprovuar LN-6364-04-2013 Aktive 19-08-2013   Shiko

Faqe 1 nga 50