Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-2983-06-2016 GEMINI K24725210B Refuzuar - - 07-06-2016   Shiko
LC-8899-04-2013 MALAJ K32803009N Aprovuar LN-6499-05-2013 Aktive 09-04-2013   Shiko
LC-5553-12-2017 " KORCA FARM " L74104002T Refuzuar - - 13-12-2017   Shiko
LC-2182-04-2015 "AGRO - ALKO" SHPK L38518502U Aprovuar LN-9432-04-2015 Aktive 09-04-2015   Shiko
LC-3867-06-2015 "Artemis farm" L41407010C Refuzuar - - 24-06-2015   Shiko
LC-3953-03-2014 "Artemis farm" L41407010C Refuzuar - - 17-03-2014   Shiko
LC-8884-01-2016 "DIPLOMAT H Y " J61814106E Aprovuar LN-1224-03-2016 Aktive 29-01-2016   Shiko
LC-7011-01-2011 "FLORI" K67911502U Aprovuar PN-1484-03-2011 Aktive 25-01-2011   Shiko
LC-1082-10-2013 "FUTURA 77" L31303510I Aprovuar PN-6309-10-2013 Aktive 02-10-2013   Shiko
LC-3614-06-2015 "GEGA CENTER GKG " K66801001T Refuzuar - - 09-06-2015   Shiko

Faqe 1 nga 50