Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-8899-04-2013 MALAJ K32803009N Aprovuar LN-6499-05-2013 Aktive 09-04-2013   Shiko
LC-6215-07-2014 " GUSTO OIL " L43717003N Aprovuar LN-8338-07-2014 Aktive 14-07-2014   Shiko
LC-2291-05-2016 " KRWM " SH.A K84227001O Aprovuar PN-3068-06-2016 Aktive 18-05-2016   Shiko
LC-5712-11-2010 " Supermarket Elisabet" Sh.p.k K83716009N Aprovuar PN-0999-11-2010 Aktive 04-11-2010   Shiko
LC-4323-07-2010 "ALB BERATI"SHPK K32514075H Refuzuar - - 12-07-2010   Shiko
LC-5297-12-2017 "ATELIER 4" K31812012H Aprovuar LN-6585-06-2013 Aktive 01-12-2017   Shiko
LC-1026-04-2016 "BENAKS - 94" J73804663H Refuzuar - - 07-04-2016   Shiko
LC-5748-06-2014 "BENDI" K11519008D Refuzuar - - 18-06-2014   Shiko
LC-6372-01-2018 "DAYLUX" SHPK K72806601E Aprovuar LN-4411-01-2018 Aktive 22-01-2018   Shiko
LC-8323-04-2011 "EUROTOP" K57108001L Refuzuar - - 15-04-2011   Shiko

Faqe 1 nga 50