Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-0617-07-2009 "GJEDRA" J62904131J Aprovuar LN-0123-07-2009 Modifikuar 16-07-2009   Shiko
LC-9728-08-2011 ' E D I ' J92417002U Aprovuar PN-2171-08-2011 Aktive 18-08-2011   Shiko
LC-7231-12-2012 " EURO GIPS " SH.P.K. K61614004A Aprovuar me miratim në heshtje PN-5190-04-2013 Aktive 13-12-2012   Shiko
LC-5439-08-2012 " S. A G " K51802003G Aprovuar PN-3960-08-2012 Aktive 01-08-2012   Shiko
LC-6476-11-2015 " VASO - SECURITY " K23711001K Aprovuar LN-0501-11-2015 Aktive 06-11-2015   Shiko
LC-3204-06-2016 "BLINI-2E" K64130403S Aprovuar PN-3860-07-2012 Aktive 14-06-2016   Shiko
LC-0333-08-2013 "GENER 2" K58615301M Aprovuar PN-5990-08-2013 Aktive 01-08-2013   Shiko
LC-4734-04-2014 "ISSAT" "INSTITUTE OF STRATEGIC STUDIES AND TRAINING" i njohur si "INSTITUCIONI PRIVAT I ARSIMIT TE LARTE" "ISSAT" K62122008N Aprovuar LN-3532-06-2011 Modifikuar 23-04-2014   Shiko
LC-0068-03-2016 "NDOCI - 1990" Sh.p.k L28921301D Aprovuar PN-2435-04-2016 Aktive 04-03-2016   Shiko
LC-1286-04-2016 "NDOKAJ - SHKODER" K46712003Q Aprovuar PN-2765-05-2016 Modifikuar 15-04-2016   Shiko

Faqe 1 nga 50