Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-2786-10-2018 " GUSTO OIL " L43717003N Aprovuar PN-7203-05-2014 Aktive 16-10-2018   Shiko
LC-5038-11-2017 " KRWM " SH.A K84227001O Refuzuar - - 15-11-2017   Shiko
LC-3862-03-2014 "BAHITI PLAST" K58002601Q Aprovuar LN-7777-04-2014 Aktive 11-03-2014   Shiko
LC-8290-04-2011 "BLINI-2E" K64130403S Refuzuar - - 13-04-2011   Shiko
LC-0662-07-2009 "EUROTOP" K57108001L Refuzuar - - 22-07-2009   Shiko
LC-8323-04-2011 "EUROTOP" K57108001L Refuzuar - - 15-04-2011   Shiko
LC-3662-05-2010 "FLORJON" SHPK K63327015G Aprovuar PN-0485-06-2010 Aktive 21-05-2010   Shiko
LC-4761-10-2017 "GENER 2" K58615301M Aprovuar PN-3538-08-2016 Aktive 31-10-2017   Shiko
LC-9971-06-2013 "GENER 2" K58615301M Aprovuar LN-6653-07-2013 Aktive 26-06-2013   Shiko
LC-6003-11-2010 "Hipermarket G & N".Sali Lika Center K67511303E Refuzuar - - 24-11-2010   Shiko

Faqe 1 nga 50