Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-1758-04-2016 KEN OIL L61326501M Aprovuar PN-2917-05-2016 Aktive 29-04-2016   Shiko
LC-6914-11-2015 "ALBA SKELA CONSTRUCTION" K48130549O Refuzuar - - 20-11-2015   Shiko
LC-7134-09-2014 "Artemis farm" L41407010C Refuzuar - - 09-09-2014   Shiko
LC-1330-05-2017 "BENAKS - 94" J73804663H Aprovuar PN-6300-02-2018 Aktive 22-05-2017   Shiko
LC-5038-05-2014 "BERNARDO" SHPK K58507708D Aprovuar PN-7277-05-2014 Aktive 09-05-2014   Shiko
LC-9925-01-2015 "CAPITAL RESOURCES" K48130540L Aprovuar PN-9042-01-2015 Aktive 06-01-2015   Shiko
LC-7772-03-2018 "GEGA CENTER GKG" K66801001T Refuzuar - - 26-03-2018   Shiko
LC-3275-05-2015 "GRANITIS Sh.p.k Prodhim -Tregtim materiale ndertimi K33102202O Refuzuar - - 22-05-2015   Shiko
LC-5271-07-2012 "KOMPLEKSI JAKAJ" L26807004B Aprovuar PN-3893-07-2012 Aktive 20-07-2012   Shiko
LC-1050-11-2011 "Komuna Fushë-Kuqe" K57904309F Aprovuar PN-2624-12-2011 Aktive 08-11-2011   Shiko

Faqe 1 nga 50