Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-4323-07-2010 "ALB BERATI"SHPK K32514075H Refuzuar - - 12-07-2010   Shiko
LC-7743-03-2011 "ALFA" SH.A. J62903630D Aprovuar LN-3149-03-2011 Aktive 10-03-2011   Shiko
LC-3953-03-2014 "Artemis farm" L41407010C Refuzuar - - 17-03-2014   Shiko
LC-9828-06-2013 "ATELIER 4" K31812012H Aprovuar LN-6585-06-2013 Modifikuar 14-06-2013   Shiko
LC-5297-12-2017 "ATELIER 4" K31812012H Aprovuar LN-6585-06-2013 Aktive 01-12-2017   Shiko
LC-1330-05-2017 "BENAKS - 94" J73804663H Aprovuar PN-6300-02-2018 Aktive 22-05-2017   Shiko
LC-1026-04-2016 "BENAKS - 94" J73804663H Refuzuar - - 07-04-2016   Shiko
LC-7950-03-2011 "DEJVIS - B.A." SHPK K78119301T Refuzuar - - 23-03-2011   Shiko
LC-5167-05-2014 "DHOKSA" K54208801K Refuzuar - - 19-05-2014   Shiko
LC-8749-05-2011 "ERALD" J64103835M Aprovuar PN-1855-05-2011 Aktive 16-05-2011   Shiko

Faqe 1 nga 50