Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-9608-03-2017 Gjoka K31531602H Aprovuar PN-4948-04-2017 Aktive 16-03-2017   Shiko
LC-3285-03-2012 KUID K63005203O Refuzuar - - 20-03-2012   Shiko
LC-6215-07-2014 " GUSTO OIL " L43717003N Aprovuar LN-8338-07-2014 Aktive 14-07-2014   Shiko
LC-7019-12-2012 "ALBAN - TIRANA CO" J61820061H Refuzuar - - 03-12-2012   Shiko
LC-1791-12-2009 "AQUILA LIQUORI" J61807020V Refuzuar - - 30-12-2009   Shiko
LC-0191-04-2017 "FLEDI 2015" L57821901O Aprovuar PN-5025-05-2017 Aktive 07-04-2017   Shiko
LC-7011-01-2011 "FLORI" K67911502U Aprovuar PN-1484-03-2011 Aktive 25-01-2011   Shiko
LC-3662-05-2010 "FLORJON" SHPK K63327015G Aprovuar PN-0485-06-2010 Aktive 21-05-2010   Shiko
LC-1871-05-2016 "GLEDIS" K27222001M Aprovuar PN-2973-06-2016 Aktive 04-05-2016   Shiko
LC-2232-02-2010 "GRUAJA NE ZHVILLIM SHKODER" K56423001B Refuzuar - - 10-02-2010   Shiko

Faqe 1 nga 50